Finansiärer tar sig an kreatörer

  Att det är svårt att finansiera sin konst, särskilt om den är utmanande, gränsöverskridande eller kanske en performance är för de flesta ingen nyhet. Det är alltid spännande att se olika initiativ för att underlätta för konstnärer att fortsätta utforska sitt område och stödja yttrandefriheten. Amerikanska Creative Capitall är ett sådant initiativ som kickades igång 1999 för att stödja den konstnärliga yttrandefriheten samt fungera som nätverk. Genom att fungera som ett riskkapitalbolag är syftet att under en längre tid