Skip to content

Månad: oktober 2014

Inspiration Matisse! En stor sinnlig presentation med Matisse-elever.

Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 13 september-15 februari, 2015. Varje generation tycks ha sin upprorsmakare som skapar avsky och moraliserande reaktioner. Den höftjuckande Elvis Presley gjorde det på 1950-talet, hippiegenerationen på 1960- och 1970-talet, de blodtörstiga hårdrockarna på 1980-talet och vem minns inte rabaldret kring 1990-talets rave-fester? Den franske konstnären Henri Matisse (1869-1954) var, tillsammans med den grupp konstnär han stod i spetsen för, en just en sådan kreativ anarkist. Namnet på gruppen, fauvisterna, tillkom i och med att de ställde ut sina verk på en salong Salong des Indépendants i Paris 1905, där framför allt Matisses verk Kvinna i hatt…

Nutida nordisk grafik – the Queen Sonia Print Award.

Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 27 september-17 januari 2015. The Queen Soina Print Award grundades av norska drottningen Sonia och konstnärerna Kjell Nupen och Ørnulf Opdal år 2012. Priset har inte bara varit att tillfredsställa den norska drottningens trettioåriga sug efter att instifta ett pris för att uppmuntra unga konstnärer, utan har också ambitionen att höja grafikens sviktande status. Tillkomsthistorien som återges i en dokumentär film i utställningen låter oss veta att drottning Sonia bjöds in till en grafisk verkstad i Helsingborg, Där fick hon prova på den grafiska tekniken och sedan mer eller mindre kläckte idén till ett pris. Grundplåten…