Varning för konsten!

Bob Hansson skriver en intressant text ”Följ konst som triggar” i magasinen Ping, som ges ut av fackförbundet DIK. Den är kort men väl värd att läsa för alla som vill försöka förstå varför och hur provokativ konst fungerar. Och inte minst för att den belyser den oväntade utveckling som ett sådant verk kan få. Hur kommer det sig att till exempel Picassos Guerníca gått från att vara starkt provocerande, till hyllad för sin krigsrealism, för att sedan användas som just krigspropaganda, för att några år senare skylas över när politiker pläderade för att bomba Irak? Det ger inte Hansson några svar på. Däremot redogör han på ett lättfattligt sätt hur provokativ konst fungerar, vad som anses vara korrekt provokativa verk och varför andra inte är det.

 

Varför är det så svårt att se bortom våra egna fördomar och åsikter? Och hur kan konstverk laddas om för att plötsligt bli propaganda för det som det skapades för att utmana? Läs gärna själv och begrunda fenomenet provokativ konst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *