Lyft varenda röst, inte varje eko!

 

Cornel West, fil.dr i filosofi. Foto: http://www.cornelwest.com/
Cornel West, fil.dr i filosofi. Foto: http://www.cornelwest.com/

 

 

Vad är lärande, frågar sig Kalifornienbaserade skribenten Litia Perta som satt ihop ett antal videoclips för den internetbaserade konstorienterade plattformen Art & Education. Lärande antas vara en konstant mängd fakta att ta in – men är korvstoppning och lärande samma sak? Nej, om vi frågar Perta som i sin tur stödjer sig på den Harvard- och Princetonskolade filosofen Cornel West. Lärande är något vi ständigt gör och bör göra genom att vrida och vända på oss själv: varför tycker just jag att just det här är viktigt i den här mängden information? Vad säger det om mig? Och hur påverkar det mitt lärande? Självbetraktandet blir som en filosofisk psykoanalys.

West, som återges i en videoinspelning upptagen vid ett tal för Diversity inc går ännu längre än Perta. Utan förståelse för döden, kan vi heller inte på djupet lära oss något nytt. Något dör för att något nytt ska kunna ta vid och allt, och alla, har ett slut. Vad vill du göra med ditt korta liv, frågar West, vem vill du ha varit när du dör? På vilket sätt vill du när du dör känna att just du gjort världen lite bättre än den var innan du föddes?

Uppmaningen riktas till oss alla. Vilka är våra värderingar och vad styrs de av? Hur står det till med vår integritet? Vår medmänslikhet och vår förmåga att ständigt sträva efter att bli en bättre, mer förstående och ödmjuk, variant av oss själva än vi var igår? Det är, menar West, nödvändigt för var och en att ständigt skärskåda sig själv, sätter integriteten, moralen och etiken högt för att demokrati ska kunna bibehållas. Utan ett myller av röster och berättelser dör mångfalden. Utan mångfald, ingen demokrati. Alla röster ska lyftas och höras. Individualitet framför likformighet och anpassning.  Unikum före kopior.

Det är farligt att tolka teorin som att ett målat konstverk i sig är värt mer än tryckta affischer. Är ett konstverk alltid unikt och sant i sig? Det beror på vad det vill säga, men framför allt beror det på hur du förhåller dig till det. Vad för dig att tänka? Och att tänka på varför du tänker som du gör? Är det ett verk av Rembrandt eller ett tryck av Carl Johan de Geer? Hur gör du själv för att berätta din egen historia? Försöker du hitta din unika röst eller hindras du av konventioner och ideal – som om du vore tvingad att vara en kopia?

Men går det att sälja alla dessa unika berättelser och konstverk, undrar kanske någon, och vad ska vi med en mängd unika utsagor till om de inte bibringar pengar? Vad är viktigast, svarar West, pengar, materia och statussymboler eller bibehållen demokrati? Demokratin dör om individer förleds att uppehålla sig med jakt på materiellt betingad livsstil och pengar. Jakten slår ut det individuella reflekterandet och de egna, unika värderingarna.

Vad är viktigt för dig? Säljbarhet eller en smula bättre tillvaro för dig och dina medmänniskor? Vilken är din röst och hur gör du för att lyfta den? Livet är för kort för att bara flyta med i en malström av konventioner, eller för att tysta andra och ständigt få medhåll för de egna uppfattningarna. Ta del av det nästan 30 minuter långa och underhållande talet och fundera hur just du förhåller dig till det – och framför allt, varför.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *