Konstverk + meditation = sant

Hur känns det att befinna sig i J. M. W. Turners målning Regn, ånga och fart (1844)? Nu finns det möjlighet att göra det genom fantasins kraft med hjälp av en lots.

I dag är det populärt att meditera. Det framstår ofta som en säker väg till ett friskare, piggare och lugnare liv. Det är inte bara de österländska religionerna och filosofierna som har inslag av just meditation, även den kristna traditionen har det.

Men.

Det är svårt att meditera. Tankar rusar lätt i väg och ofta triggar detta i sin tur i gång självkritik. Ett sätt att komma runt det är att utöva en guidad variant. Det finns många att välja på med så väl skiftande kvalitet som agendor. Som tur är har engelska National Gallery lanserat egna röstledda meditationer där du som utövare får vila ögonen på ett konstverk.  

Häng fem minuter i Turners värld!

Det finns mycket att säga om dagens kultur på recept inom den psykiatriska vården och jag är särskilt olämplig för att utvärdera den objektivt eftersom jag är helt för en sådan satsning men saknar all medicinsk kunnighet. Men just bilder har länge varit en viktig del av människans traditioner. Genom hela vår historia verkar just bilder och symboler varit viktiga för hur vi förstår omvärlden och oss själva. Det är också en bra källa till kunskap om hur det går till att jaga med spjut, fiska och kärlekens konst. Av någon anledning vill vi gärna föra vidare vår berättelse genom just skapandet om så en målning av en älskad eller ett inristat klotter i en berghäll eller på en trädstam. Det gäller sedan för betraktaren att tyda vad avsändaren ville förmedla. Det kan kräva sin tankeverksamhet.

Genom att ta till sig dagens vurm för just meditation knyter National Gallery ihop det historiskt förankrade betraktandet av konst med bildanalys och kontemplation. Det är lätt och enkelt att klicka igång videofilmen och ägna fem minuter åt att koncentrera sig på en röst som uppmuntrar dig att visualisera dig själv i verket. Det enda irritationsmomentet är den gula pricken som är stor, pulserande och irriterande distraherande. Men detta går att ha överseende med eftersom det är ett behagligt sätt att ta till sig konst.

Efter meditationen kanske du blir sugen på att lära dig ännu mer om just det verket. Då kan du ägna en hel halvtimme till galleriets informationsfilm om samma tavla.  

En halvtimme till om Turner kan pigga upp!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *