Klee/Augéli och världsuppfattningen på Moderna museet

16/1-24/4, 2016, Moderna museet, Stockholm.

86 verk av de två konstnärerna Paul Klee (1879-1940) och Ivan Aguéli (1869-1917) ställs just nu ut på Moderna museet. Båda sägs ha varit sökare, Klee efter en annan värld och Augéli en fjärde dimension, och istället för att låta sig dras med av modernismens allt snabbare framsteg och maskinerier sökte de sig till naturen. Båda gör enligt curatorn Fredrik Liew motstånd genom sina verk.

Det är inte helt lätt att se likheterna mellan de två konstnärer som ställs ut sida vid sida en trappa ner på moderna. På sätt och vis kan motiven tangera varandra, men där Augéli målar pastosa, nästan monokroma, sjok av färgfält tycks Klee mer ha varit inne på detaljer och mönsterverkan. Kanske är det istället det bakomliggande motivet till målningarna som har likheter? Det beror lite på vad Augéli kan ha avsett med ”den fjärde dimensionen”, något som utställningen kunde ha gått in på lite närmare. Var det en andlig eller rumslig potentiell dimension för honom? Det är däremot lättare att tolka Klees sökande efter en ”annan tänkbar värld” som något potentiellt filosofiskt eller religiöst.

Målningarna och teckningarna som visas upp är naturligtvis mycket väl värda ett besök, särskilt Klees finkänsliga serie med änglar. Men jag undrar varför museet valt att utesluta alla informativa skyltar om verken och utställningen? Det är synd att samla all skriven information enbart i separata källor som kataloger och länkar på nätet. Det enda som syns i rummet är två tidslinjer som löper parallellt på väggen i sista rummet.

Jag tror att det försvårar för den som inte ha förkunskaper om det som ställs ut. istället för att få insikter om det som hänger på väggarna och varför det gör det, så reduceras det mer ner till enbart vackra verk. Det är trots allt lättare att få en överblick över materialet om kontexten finns lättillgänglig i närheten än att den presenteras helt separat. Jag tror också att det är lättare att fånga upp de yngre besökarnas intresse för tankegångar bakom såväl utställning som konstnärskap om det finns text integrerad i rummet. Då hade kanske även jag snappat upp svaren på mina funderingar kring innebörden av den fjärde dimensionen, den alternativa världen och likheterna dem emellan.

Utställningen pågår till och med den 24:e april 2016. Här hittar du mer information!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *